602 631 329

600 850 977

oferty@multideweloper.pl

Rynek Dewelopera

Mieszkanie dla Młodych: Zmiany pobudzą rynek?

Data: 2015-08-24

Lada dzień w życie wchodzą przepisy na nowo regulujące pomoc państwa w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Czy zmiany w ustawie pobudzą rynek mieszkaniowy? Pytamy o to specjalistów ds. finansowania nieruchomości.Rządowe dopłaty będą mogli liczyć teraz także mieszkańcy małych miejscowości, w których dziś próżno szukać nowych inwestycji mieszkaniowych.

Podstawową i najważniejszą zmianą w programie jest włączenie do niego puli mieszkań z rynku wtórnego.

Dzięki temu, na rządowe dopłaty będą mogli liczyć teraz także mieszkańcy małych miejscowości, w których dziś próżno szukać nowych inwestycji mieszkaniowych.

Sporo zyskać mogą na zmianach także rodziny wielodzietne - w ich wypadku ustawa zakłada m.in. wzrost dofinansowania oraz zniesienie obowiązującego dotychczas limitu wieku (35 lat). Dodatkowo, wzrost metrażu, dla którego ustala się poziom dofinansowania z 50 do 65 m kw. oznacza, że rodziny z trójką (i więcej) dzieci będą mogły liczyć teraz na wyższe wsparcie dla swoich zakupów.

A co o takich zmianach sądzą doradcy finansowi? - Jest spora szansa, że nowe regulacje ożywią rynek mieszkaniowy - ocenia sytuację Artur Bekta, doświadczony specjalista hipoteczny firmy Alex T. Great Doradcy Finansowi.

- Ważną zmianą, o której wciąż niewiele się mówi, jest choćby włączenie do programu całego budownictwa spółdzielczego. Pamiętajmy, że w niewielkich miejscowościach spółdzielnie stanowią często jedyny podmiot, który wprowadza na rynek nowe mieszkania, stąd błędem poprzedniej ustawy było wyłączanie ich z programu. Nowe zapisy wyrównują teraz ich szanse w rynkowej walce z deweloperami, co może znacznie zwiększyć ich aktywność.

Bekta zwraca też uwagę na podstawową zmianę w programie.

- Rynek wtórny od dawna czekał na to, by wyrównać jego prawa, nie jest bowiem niczym gorszym od rynku pierwotnego, a często jest wręcz jedynym rozwiązaniem dla tysięcy rodzin mieszkających w małych miejscowościach. Dobrze zatem, że w końcu o pomoc państwa będą mogły się ubiegać osoby gotowe kupić używane mieszkanie. Niepokojące są jednak wskaźniki, które regulują tu prawo do rządowej pomocy. Niskie limity cenowe dla mieszkań z rynku wtórnego mogą sprawić, że wciąż ledwie garstka takich mieszkań będzie objęta rządową dopłatą. Wskaźnik dla rynku pierwotnego wynosi dziś 110 proc. i w porównaniu z 90-procentowym poziomem przyjętym dla rynku wtórnego jest wręcz niezrozumiałym przywilejem. Warto zatem, by na nowo poddać ocenie te wartości i dobrze je oszacować, przyjmując za podstawę do takich wyliczeń sytuację na lokalnych i regionalnych rynkach nieruchomości - tłumaczy specjalista z Alex T. Great.

Wysoką ocenę doradców finansowych zyskują za to zmiany dotyczące rodzin wielodzietnych. - Doskonale, że zniesiony został w końcu rygor nieposiadania pierwszego mieszkania przez takie rodziny - tłumaczy Monika Makowska, doradczyni bankowości hipotecznej z koszalińskiego oddziału Alexa.

- Trudno sobie wyobrazić, by cztero- lub pięcioosobowa rodzina nie posiadała do tej pory żadnego mieszkania, to wręcz nielogiczne. Ustawodawca słusznie zatem dokonał zmiany, która włącza teraz do programu nie tyle rodziny wielodzietne nieposiadające własnego lokum, ile rodziny wielodzietne, które chętnie zamienią zbyt małe, ciasne, dotychczasowe mieszkanie na większe i wygodniejsze.

Fachowców cieszy także zwiększenie limitów dofinansowania oraz znacznie większy dopuszczalny metraż lokali objętych programem w przypadku rodzin wielodzietnych.

- Zmiany oznaczają ożywienie nie tylko na rynku wtórnym, ale także pierwotnym. Jestem przekonana, że wzrost poziomu dofinansowania dla takich rodzin nawet do 30 procent sprawi, że już niebawem w ofertach deweloperów pojawią się ciekawe propozycje mieszkań 3- i 4-pokojowych o powierzchniach powyżej 50 m kw. - zauważa Monika Makowska. - Można już teraz założyć, że nowe regulacje ożywią aktywność na rynku kredytowym rodzin wielodzietnych. Większy dopuszczalny metraż mieszkania oznacza przecież, że znacznie większa liczba rodzin będzie teraz gotowa nabyć większe mieszkanie, mając w pamięci, że część tego zakupu sfinansuje państwo.

O tym, czy zmiany w programie Mieszkania dla Młodych rzeczywiście okażą się korzystne, przekonamy się już w najbliższych miesiącach. Warto jednak dodać, że - niezależnie od wprowadzonych regulacji - rządowy program pozostaje wciąż jedynym skutecznym sposobem na pozyskanie niezbędnego wkładu własnego przez osoby nieposiadające własnych oszczędności.

Źródło:Tomasz Kulpa, Alex T. Great Doradcy Finansowi

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMY:.
 1. OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie
 2. Lukmar System Maria Wiśniewska z/s w Wejherowie
współpracujących ze sobą na podstawie umowy o współpracy w ramach projektu multideweloper.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE z 2016 r., L 119 s.1), poniżej przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez w/w firmy.

I. WSPÓŁADMINISTRATORAMI PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SĄ:
 1. Pani Katarzyna Biedrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie
  ul. Sobieskiego 229/4,
  e-mail: oferty@multideweloper.pl
  tel.: 602-631-329, 600-850-977
 2. Pani Maria Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  Lukmar System Maria Wiśniewska z siedzibą w Wejherowie, ul. Jakuba Wejhera 20/21,
  e-mail: oferty@multideweloper.pl
  tel. 602-631-329, 600-850-977
II. WSPÓLNE UZGODNIENIA POMIĘDZY WSPÓŁADMINSTRATORAMI

Współadministratorzy współpracują ze sobą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umowy o współpracy w ramach projektu Multideweloper. W ramach prowadzonej współpracy, udostępniają sobie oraz wspólnie administrują danymi osobowymi podmiotów danych na zasadzie umowy o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi. Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie administratora danych osobowych: OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

W ramach umowy o współadministrowanie danych osobowych osób fizycznych zawartych pomiędzy Współadministratorami uzgodniony został następujący zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

 1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego.
 2. Każdy ze Współadminiatratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw osób, których dane osobowe dotyczą.
 3. Każdy ze Współadministratorów ma prawo do pozyskiwania danych osobowych, ich przeglądania, udostępniania, dostępu do udostępnionych danych osobowych.
 4. Firma OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie przechowuje, zabezpiecza, archiwizuje, utrwala, organizuje, porządkuje, usuwa dane osobowe.

Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu Multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie Administratora Danych Osobowych: OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

III. PUNKT KONTAKTOWY

Współadministratorzy uzgodnili wspólny punk kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych przez e- mail: oferty@multideweloper.pl lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora - OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

IV. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Państwa dane osobowe pochodzą z następującego źródła: bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu stosownego formularza w formie papierowej bądź elektronicznej na stronie internetowej administratora danych osobowych.

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu/celach niż określony w pkt IV niniejszej informacji. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż określony w pkt IV niniejszej informacji, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

V. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorca przekazywanych przez Państwa danych osobowych są:

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Współadministratorów prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu - w tym celu informowania użytkowników o aktywności Współadministratorów oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w w/w celu jest uzasadniony interes administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku zamiaru przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymanie od Państwa dane osobowe.

IX. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

W związku z powyższym, dane osobowe będą przechowywane przez Współadministratorów do czasu zakończenia działań podejmowanych na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej umowy, do czasu wykonywania obowiązków umownych lub ustawowych, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, upływu okresu przedawnienia wynikających z zawartych umów, nie więcej jednak niż 10 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego) od daty wymagalności danego roszczenia.

X. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo do:

XI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Współadministratorzy Danych Osobowych informują, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

NIE TERAZ ZGADZAM SIĘ
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ